National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Summary: 300 m

Back

RankHeatLaneBIBATHLETEBornRegionResults
11344Irina KONICHSHEVA06.08.2007ALM43.28
216107Mariya SHUVALOVA22.12.2006PVL43.78
31522Ekaterina PUZYREVA14.02.2006KRG44.05
41439Anastasia KOLODA01.01.2006SKO44.20
51114Victoria NACHINENOVA18.02.2007Admin44.33
61296Kira ZARIPOVA02.06.2007KST44.37

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Final protocol: 300 m
Time:

RankHeatLaneBIBATHLETEBornRegionResults
11344Irina KONICHSHEVA06.08.2007ALM43.28
216107Mariya SHUVALOVA22.12.2006PVL43.78
31522Ekaterina PUZYREVA14.02.2006KRG44.05
41439Anastasia KOLODA01.01.2006SKO44.20
51114Victoria NACHINENOVA18.02.2007Admin44.33
61296Kira ZARIPOVA02.06.2007KST44.37