National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Summary: 300 m

Back

RankHeatLaneBIBATHLETEBornRegionResults
11348Ruslan KURMANALIEV13.06.2006NRST38.94
21428Danil LITVINOV01.01.2006KST39.36
31643Askar ANDASPAYEV13.05.2006ALM39.82
41245Anton BICHKOV21.10.2006ALM40.50
51138Semen YEREMENKO12.10.2006SKO40.59
61544Ignatiy VAGENLEITNER08.02.2006ALM40.79

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Final protocol: 300 m
Time:

RankHeatLaneBIBATHLETEBornRegionResults
11348Ruslan KURMANALIEV13.06.2006NRST38.94
21428Danil LITVINOV01.01.2006KST39.36
31643Askar ANDASPAYEV13.05.2006ALM39.82
41245Anton BICHKOV21.10.2006ALM40.50
51138Semen YEREMENKO12.10.2006SKO40.59
61544Ignatiy VAGENLEITNER08.02.2006ALM40.79