National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Summary: 600 m

Back

RankHeatLaneBIBATHLETEBornRegionResults
11193Mukhamediyar ABILYAKHATOV18.04.2008KZL1:52.57
2339Dmitriy OSSECHKIN01.01.2007SKODNS
3653Aleksandr ZHIGAR21.11.2006AKMDNS
41394Bekzat SADUAHAN15.07.2008KZL1:54.41
51292Kaisar ZHANSERIKOV25.12.2008KZL1:53.11
64444Ignatiy VAGENLEITNER08.02.2006ALM1:31.78
74627Daniyar ABILAKHATOV17.02.2006KZL1:31.84
843127Asylkhan MAKYSH14.02.2006NRST1:33.12
94545Anton BICHKOV21.10.2006ALM1:33.59
102497Dmitrii DROBLENOV18.07.2006KST1:34.52
114242Baburjan TAHIRJANOV08.07.2006SHMK1:35.33
123417Vladislav ZHORIN01.01.2006ZHBL1:35.79
134843Gleb YUDA10.07.2006ALM1:36.07
144138Semen YEREMENKO12.10.2006SKO1:36.52
1537126Daniyal KURMANBEK29.01.2007NRST1:36.65
163390Pavel KULIKOV17.10.2007KRG1:37.19
174790Niyattulla AYBOL01.02.2007KRG1:37.28
182734Alexandr SOKOLOV08.09.2007PVL1:37.81
192238Sergey RENKAS01.01.2006SKO1:38.06
203129Daniil LOSEV03.03.2007KST1:38.86
212514Данил МАРЧЕНКО09.06.2008г. Риддер1:38.92
221789Yegor TSIPKIN25.11.2006KRG1:41.16
231586Yegor KOROBEYNIKOV26.09.2006KRG1:41.58
242630Nikita POKOTILO13.11.2006KST1:41.83
253516Nurzhan AUESBAEV17.01.2006ZHBL1:42,01
263226Valerian KIM03.08.2006KZL1:45.80
272136Iliya BARTENEV27.01.2006PVL1:47.87
281491Miras ZHAKSYLYK28.05.2009KZL1:48.10
291637Nikita HAHLYOSTKIN01.01.2007SKO1:50.30

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Final protocol: 600 m
Time:

RankHeatLaneBIBATHLETEBornRegionResults
11193Mukhamediyar ABILYAKHATOV18.04.2008KZL1:52.57
2339Dmitriy OSSECHKIN01.01.2007SKODNS
3653Aleksandr ZHIGAR21.11.2006AKMDNS
41394Bekzat SADUAHAN15.07.2008KZL1:54.41
51292Kaisar ZHANSERIKOV25.12.2008KZL1:53.11
64444Ignatiy VAGENLEITNER08.02.2006ALM1:31.78
74627Daniyar ABILAKHATOV17.02.2006KZL1:31.84
843127Asylkhan MAKYSH14.02.2006NRST1:33.12
94545Anton BICHKOV21.10.2006ALM1:33.59
102497Dmitrii DROBLENOV18.07.2006KST1:34.52
114242Baburjan TAHIRJANOV08.07.2006SHMK1:35.33
123417Vladislav ZHORIN01.01.2006ZHBL1:35.79
134843Gleb YUDA10.07.2006ALM1:36.07
144138Semen YEREMENKO12.10.2006SKO1:36.52
1537126Daniyal KURMANBEK29.01.2007NRST1:36.65
163390Pavel KULIKOV17.10.2007KRG1:37.19
174790Niyattulla AYBOL01.02.2007KRG1:37.28
182734Alexandr SOKOLOV08.09.2007PVL1:37.81
192238Sergey RENKAS01.01.2006SKO1:38.06
203129Daniil LOSEV03.03.2007KST1:38.86
212514Данил МАРЧЕНКО09.06.2008г. Риддер1:38.92
221789Yegor TSIPKIN25.11.2006KRG1:41.16
231586Yegor KOROBEYNIKOV26.09.2006KRG1:41.58
242630Nikita POKOTILO13.11.2006KST1:41.83
253516Nurzhan AUESBAEV17.01.2006ZHBL1:42,01
263226Valerian KIM03.08.2006KZL1:45.80
272136Iliya BARTENEV27.01.2006PVL1:47.87
281491Miras ZHAKSYLYK28.05.2009KZL1:48.10
291637Nikita HAHLYOSTKIN01.01.2007SKO1:50.30