Indoor Cup of the Republic of Kazakhstan
17.02 - 19.02, 3 days
Ust-Kamenogorsk

Summary: 200 m

Back

RankHeatLaneBIBATHLETEBornRegionResults
11630Daniil LITVINOV07.04.2001KAZ22.45
23615Andrey LAVRUSHENKO01.11.2001KAZ22.65
31334Daniyal OSPAN23.01.1997KAZ22.81
43523Pavel KARPENKO14.09.2001KAZ23.04
53344Almat TULEBAEV21.11.2000KAZ23.10
62543Ruslan NIKITIN21.03.1999KAZ23.14
72231Vyacheslav SLAVNOV22.04.1999KAZ23.53
81237Sergey SVITOV24.05.2001KAZ23.68
92386Ivan VOVCHENKO13.02.2002KAZ23.73
101471Viktor ZAKHAROV09.06.2000KAZ23.77
113418Kuanysh KYRYKBAY18.06.1995ZHBL23.87
122440Mikhail DRAGANOV29.11.2000KAZ23.95
131196Sergei KREISMAN23.02.2002KAZ24.28
1523Vladislav GRIGORYEV10.01.1997KAZDNS
3233Ilya MARAMYGIN22.11.1998KAZDNS
2635Damil SUTZHANOV16.07.1995KAZDNS

Indoor Cup of the Republic of Kazakhstan

17.02 - 19.02, 3 days
Ust-Kamenogorsk

Final protocol: 200 m
Time:

RankHeatLaneBIBATHLETEBornRegionResults
11630Daniil LITVINOV07.04.2001KAZ22.45
23615Andrey LAVRUSHENKO01.11.2001KAZ22.65
31334Daniyal OSPAN23.01.1997KAZ22.81
43523Pavel KARPENKO14.09.2001KAZ23.04
53344Almat TULEBAEV21.11.2000KAZ23.10
62543Ruslan NIKITIN21.03.1999KAZ23.14
72231Vyacheslav SLAVNOV22.04.1999KAZ23.53
81237Sergey SVITOV24.05.2001KAZ23.68
92386Ivan VOVCHENKO13.02.2002KAZ23.73
101471Viktor ZAKHAROV09.06.2000KAZ23.77
113418Kuanysh KYRYKBAY18.06.1995ZHBL23.87
122440Mikhail DRAGANOV29.11.2000KAZ23.95
131196Sergei KREISMAN23.02.2002KAZ24.28
1523Vladislav GRIGORYEV10.01.1997KAZDNS
3233Ilya MARAMYGIN22.11.1998KAZDNS
2635Damil SUTZHANOV16.07.1995KAZDNS