VII INTERNATIONAL ATHLETICS TOURNAMENT FOR THE PRIZES OF OLYMPIC CHAMPION OLGA RYPAKOVA
12.02 - 12.02, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Summary: Pole Vault

Back

RankBIBATHLETEBornRegionResults
137Ivan TOVCHENIK19.07.1999KAZ5.20
243Vladislav GARBUZNNYAK22.08.2003KAZ
41Sergey GRIGORIEV24.06.1980KAZDNS

VII INTERNATIONAL ATHLETICS TOURNAMENT FOR THE PRIZES OF OLYMPIC CHAMPION OLGA RYPAKOVA

12.02 - 12.02, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Final protocol: Pole Vault
Time:

RankBIBATHLETEBornRegionResults
137Ivan TOVCHENIK19.07.1999KAZ5.20
243Vladislav GARBUZNNYAK22.08.2003KAZ
41Sergey GRIGORIEV24.06.1980KAZDNS