VII INTERNATIONAL ATHLETICS TOURNAMENT FOR THE PRIZES OF OLYMPIC CHAMPION OLGA RYPAKOVA
12.02 - 12.02, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Summary: Long Jump

Back

RankBIBATHLETEBornRegionResults
148Roman ALEKSEEV02.02.2000KAZ6.91
270Ilyas KADYROV12.04.1999KAZ6.63
313Roman PAK25.03.2002KAZ6.69
445Аlexey RAKHMANOV27.04.2003KAZ7.01
559Bakhtybayev RAUAN28.01.2004г. Сеmей6.17

VII INTERNATIONAL ATHLETICS TOURNAMENT FOR THE PRIZES OF OLYMPIC CHAMPION OLGA RYPAKOVA

12.02 - 12.02, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Final protocol: Long Jump
Time:

RankBIBATHLETEBornRegionResults
148Roman ALEKSEEV02.02.2000KAZ6.91
270Ilyas KADYROV12.04.1999KAZ6.63
313Roman PAK25.03.2002KAZ6.69
445Аlexey RAKHMANOV27.04.2003KAZ7.01
559Bakhtybayev RAUAN28.01.2004г. Сеmей6.17