Kazakhstan National Athletics Championships
09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Summary: 200 m

Back

RankHeatLaneBIBATHLETEBornRegionResults
13423Vitaliy ZEMS29.03.1996KRG21.49
22437Mihail LITVIN04.01.1996SKO21.84
33535Damil SUTZHANOV16.07.1995PVL21.92
42515Andrey LAVRUSHENKO01.11.2001VKO22.15
53343Almat TULEBAEV21.11.2000ALM22.34
626106Artem DOBROSMYSLOV05.05.2000PVL22.35
71514Ivan TETERIN04.11.2005VKO22.38
844110Alexandr BEZRUKOV04.08.1997PVL22.58
91422Vladislav GRIGORYEV10.01.1997KRG22.61*
102334Maxim MIRONOV18.11.2003PVL22.74
112722Stanislav LI05.05.2003KRG22.79
121233Ilya MARAMYGIN22.04.1998MNG22.85
134522Pavel KARPENKO14.09.2001KRG22.90
141737Sergey SVITOV24.05.2001SKO22.98
151633Daniel OSPAN23.01.1997PVL23.06
162831Vyacheslav SLAVNOV22.04.1999MNG23.15
171345Aikham TYLEGENOV03.04.2002ALM23.28
184337Kirill SUBBOTIN27.02.2003SKO23.43
194671Artyom SIZYKH13.11.2005VKO23.47
203686Ivan VOVCHENKO13.02.2002KRG23.49
213229Adil TAKANOV25.10.2003KST23.79
2248100Sergei KREISMAN20.02.2002KST23.81
233736Timur ZHUKIN04.04.2005PVL23.81
2411121Nikita TRIFONOV02.12.2005ALM23.84
2538122Aidyn SYDYKOV09.06.2003ALM23.99
2622124Odissey VENETIKIDI07.09.1998ALM24.22
2742121Ivan SHAPYRIN16.08.2003ALM24.24
2821123Anton BYCHKOV21.10.2006ALM25.20
1875Vladislav NUREK14.01.2003VKODNS
4713Viktor ZAKHAROV09.06.2000VKODNS

Kazakhstan National Athletics Championships

09.06 - 11.06, 3 days
Almaty

Final protocol: 200 m
Time:

RankHeatLaneBIBATHLETEBornRegionResults
13423Vitaliy ZEMS29.03.1996KRG21.49
22437Mihail LITVIN04.01.1996SKO21.84
33535Damil SUTZHANOV16.07.1995PVL21.92
42515Andrey LAVRUSHENKO01.11.2001VKO22.15
53343Almat TULEBAEV21.11.2000ALM22.34
626106Artem DOBROSMYSLOV05.05.2000PVL22.35
71514Ivan TETERIN04.11.2005VKO22.38
844110Alexandr BEZRUKOV04.08.1997PVL22.58
91422Vladislav GRIGORYEV10.01.1997KRG22.61*
102334Maxim MIRONOV18.11.2003PVL22.74
112722Stanislav LI05.05.2003KRG22.79
121233Ilya MARAMYGIN22.04.1998MNG22.85
134522Pavel KARPENKO14.09.2001KRG22.90
141737Sergey SVITOV24.05.2001SKO22.98
151633Daniel OSPAN23.01.1997PVL23.06
162831Vyacheslav SLAVNOV22.04.1999MNG23.15
171345Aikham TYLEGENOV03.04.2002ALM23.28
184337Kirill SUBBOTIN27.02.2003SKO23.43
194671Artyom SIZYKH13.11.2005VKO23.47
203686Ivan VOVCHENKO13.02.2002KRG23.49
213229Adil TAKANOV25.10.2003KST23.79
2248100Sergei KREISMAN20.02.2002KST23.81
233736Timur ZHUKIN04.04.2005PVL23.81
2411121Nikita TRIFONOV02.12.2005ALM23.84
2538122Aidyn SYDYKOV09.06.2003ALM23.99
2622124Odissey VENETIKIDI07.09.1998ALM24.22
2742121Ivan SHAPYRIN16.08.2003ALM24.24
2821123Anton BYCHKOV21.10.2006ALM25.20
1875Vladislav NUREK14.01.2003VKODNS
4713Viktor ZAKHAROV09.06.2000VKODNS