TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV
17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Summary: 60m

Back

RankHeatLaneBIBATHLETEDoBRegionResults
11433Olga SAFRONOVA05.11.1991PVL7.52
22414Rima KASHAFUTDINOVA24.07.1995KRG7.62
31565Arina MISHEEVA02.01.2002MNG7.75
42515Valeriya SAFONOVA16.04.2004KRG7.78
51634Anna DUBINA11.09.2000PVL8.06
613104Valeriya BROMAT25.06.2004VKO8.08
727108Aiazhan MUSAEVA15.06.2004ABY8.11
82398Anastasia BONDARENKO13.09.2004KGZ8.13
91777Milena IVKINA18.05.2006AKM8.31
2613Ruslana IFATULINA07.09.2005KRGDNS

TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV

17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Women

Final protocol: 60m
Time:

RankHeatLaneBIBATHLETEDoBRegionResults
11433Olga SAFRONOVA05.11.1991PVL7.52
22414Rima KASHAFUTDINOVA24.07.1995KRG7.62
31565Arina MISHEEVA02.01.2002MNG7.75
42515Valeriya SAFONOVA16.04.2004KRG7.78
51634Anna DUBINA11.09.2000PVL8.06
613104Valeriya BROMAT25.06.2004VKO8.08
727108Aiazhan MUSAEVA15.06.2004ABY8.11
82398Anastasia BONDARENKO13.09.2004KGZ8.13
91777Milena IVKINA18.05.2006AKM8.31
2613Ruslana IFATULINA07.09.2005KRGDNS