TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV
17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Summary: 60m

Back

RankHeatLaneBIBATHLETEDoBRegionResults
12487Kam ching SHAK19.05.2001HKG6.75
21486Hong kit LEE07.04.1997HKG6.77
3151Vitaliy ZEMS29.03.1996KRG6.88
41685Ildar AKHMADIEV01.03.2000TJK6.89
52572Il"ya ALIEV02.03.2001AKM7.01
61873Karim KABDULLOV30.10.2005AKM7.06
723100Andrey LAVRUSHENKO01.11.2001VKO7.06
8172Danil POPOV16.11.2005KRG7.07
91396Ryslan RUATAMOV13.12.2002KGZ7.20
102628Daniyal OSPAN23.01.1997PVL7.20
112845Timur CHUMAK12.01.2003SKO7.25
122183Arseniy SARKISSOV23.01.2006SHMK7.29
132255Aibar YESSENGELDI28.07.2001AST7.36
1412106Bakytzhan ORYNSHAIYKHOV17.05.2005ABY7.39
151182Bogdan GONCHAROV18.06.2006SHMK7.39
162741Elkham TULEGENOV03.04.2002ALM7.54

TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV

17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Men

Final protocol: 60m
Time:

RankHeatLaneBIBATHLETEDoBRegionResults
12487Kam ching SHAK19.05.2001HKG6.75
21486Hong kit LEE07.04.1997HKG6.77
3151Vitaliy ZEMS29.03.1996KRG6.88
41685Ildar AKHMADIEV01.03.2000TJK6.89
52572Il"ya ALIEV02.03.2001AKM7.01
61873Karim KABDULLOV30.10.2005AKM7.06
723100Andrey LAVRUSHENKO01.11.2001VKO7.06
8172Danil POPOV16.11.2005KRG7.07
91396Ryslan RUATAMOV13.12.2002KGZ7.20
102628Daniyal OSPAN23.01.1997PVL7.20
112845Timur CHUMAK12.01.2003SKO7.25
122183Arseniy SARKISSOV23.01.2006SHMK7.29
132255Aibar YESSENGELDI28.07.2001AST7.36
1412106Bakytzhan ORYNSHAIYKHOV17.05.2005ABY7.39
151182Bogdan GONCHAROV18.06.2006SHMK7.39
162741Elkham TULEGENOV03.04.2002ALM7.54