TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV
17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Summary: 60mH

Back

RankHeatLaneBIBATHLETEDoBRegionResults
11493Cho yan SHING12.05.2001HKG8.32
215109Yulia BASHMANOVA04.02.1995UKR8.47
31334Anna DUBINA11.09.2000PVL8.75
41723Alina CHISTYAKOVA30.04.2005KRG8.96
51639Kristina YERMOLA07.02.2005PVL9.12
61266Nadezhda BOGDANOVA22.04.1994MNG9.27
71879Tatyana NO15.06.2004AKM9.72
1124Darya STUPAKOVA15.12.2004KRGDNS

TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV

17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Women

Final protocol: 60mH
Time:

RankHeatLaneBIBATHLETEDoBRegionResults
11493Cho yan SHING12.05.2001HKG8.32
215109Yulia BASHMANOVA04.02.1995UKR8.47
31334Anna DUBINA11.09.2000PVL8.75
41723Alina CHISTYAKOVA30.04.2005KRG8.96
51639Kristina YERMOLA07.02.2005PVL9.12
61266Nadezhda BOGDANOVA22.04.1994MNG9.27
71879Tatyana NO15.06.2004AKM9.72
1124Darya STUPAKOVA15.12.2004KRGDNS