TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV
17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Summary: High Jump

Back

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
123Alina CHISTYAKOVA30.04.2005KRG1.74
240Diana GEINTS14.11.1999PVL1.70
325Angelina KORNEYCHENKO07.07.2004KRG1.55
466Nadezhda BOGDANOVA22.04.1994MNG1.50

TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV

17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Women

Final protocol: High Jump
Time:

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
123Alina CHISTYAKOVA30.04.2005KRG1.74
240Diana GEINTS14.11.1999PVL1.70
325Angelina KORNEYCHENKO07.07.2004KRG1.55
466Nadezhda BOGDANOVA22.04.1994MNG1.50