TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV
17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Summary: High Jump

Back

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
190Michael john KENNELLY23.03.2001HKG2.09
28Alexandr TIMOSHIN30.08.1999KRG2.05
37Shingys KARAYUL14.05.2005KRG1.90
474Zelimhan NASYROV16.03.2003AKM1.90
584Ruslan ISHMETOV20.08.2003SHMK1.90

TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV

17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Men

Final protocol: High Jump
Time:

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
190Michael john KENNELLY23.03.2001HKG2.09
28Alexandr TIMOSHIN30.08.1999KRG2.05
37Shingys KARAYUL14.05.2005KRG1.90
474Zelimhan NASYROV16.03.2003AKM1.90
584Ruslan ISHMETOV20.08.2003SHMK1.90