TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV
17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Summary: Shot Put

Back

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
110Daniil PLOTNIKOV14.02.2001KRG14.91
250Sergey ASTAPENKOV12.04.2002SKO13.37
39Kirill STASEV23.02.2003KRG12.90
484Ruslan ISHMETOV20.08.2003SHMK9.77

TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV

17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Men

Final protocol: Shot Put
Time:

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
110Daniil PLOTNIKOV14.02.2001KRG14.91
250Sergey ASTAPENKOV12.04.2002SKO13.37
39Kirill STASEV23.02.2003KRG12.90
484Ruslan ISHMETOV20.08.2003SHMK9.77