TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV
17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Summary: Long Jump

Back

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
127Elizaveta FEDORUK04.08.2004KRG5.58
281Anastasiya KONONOVICH11.06.2005AKM5.72
340Diana GEINTS14.11.1999PVL5.38
495Nga yan YUE17.01.1998HKG5.98
26Darya RYNDA18.11.2006KRGDNS
6114Dilyara KHAIBULLINA20.05.2005ABY5.31
780Mariya SHIPACHEVA22.02.2006AKM5.33
899Sabina BATATZHIEVA22.03.2002KGZ5.40

TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV

17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Women

Final protocol: Long Jump
Time:

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
127Elizaveta FEDORUK04.08.2004KRG5.58
281Anastasiya KONONOVICH11.06.2005AKM5.72
340Diana GEINTS14.11.1999PVL5.38
495Nga yan YUE17.01.1998HKG5.98
26Darya RYNDA18.11.2006KRGDNS
6114Dilyara KHAIBULLINA20.05.2005ABY5.31
780Mariya SHIPACHEVA22.02.2006AKM5.33
899Sabina BATATZHIEVA22.03.2002KGZ5.40