TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV
17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Summary: 400m

Back

RankHeatLaneBIBATHLETEDoBRegionResults
116105Elina MIKHINA16.07.1994VKO54.35
21535Alexandra ZALYUBOVSKAYA27.09.2002PVL54.64
31417Adelina ZEMS25.12.1998KRG56.22
41216Kristina KONDRASHOVA28.10.1999KRG57.09
51318Anna SHUMILO30.04.2004KRG57.54

TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV

17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Women

Final protocol: 400m
Time:

RankHeatLaneBIBATHLETEDoBRegionResults
116105Elina MIKHINA16.07.1994VKO54.35
21535Alexandra ZALYUBOVSKAYA27.09.2002PVL54.64
31417Adelina ZEMS25.12.1998KRG56.22
41216Kristina KONDRASHOVA28.10.1999KRG57.09
51318Anna SHUMILO30.04.2004KRG57.54