TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV
17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Summary: 800m

Back

RankHeatLaneBIBATHLETEDoBRegionResults
1115Duman GABDYGALIYEV12.06.1997KRG1:55.20
21648Dmitriy ZAVATSKIY08.05.2000SKO1:57.37
314103Igor KHRUNIN28.06.2002VKO1:58.14
41849Alexandr BEKTASOV15.12.2004SKO1:59.09
51259Alimzhan BALTABEK25.07.1997SHMK2:00.62
611056Asylkhan MAKYSH11.02.2006AST2:04.53
71968Sergey KREISMAN20.02.2002KST2:04.83
815110Niyattulla AIBOL22.02.2006ULT2:05.28
91369Nikita VRANCHAN02.03.2006KST2:06.57
101760Aktilek SERIKULY06.10.2002AST2:18.51

TOURNAMENT FOR PRIZES OF AMIN TUYAKOV

17.12 - 17.12, 1 days
Astana

Men

Final protocol: 800m
Time:

RankHeatLaneBIBATHLETEDoBRegionResults
1115Duman GABDYGALIYEV12.06.1997KRG1:55.20
21648Dmitriy ZAVATSKIY08.05.2000SKO1:57.37
314103Igor KHRUNIN28.06.2002VKO1:58.14
41849Alexandr BEKTASOV15.12.2004SKO1:59.09
51259Alimzhan BALTABEK25.07.1997SHMK2:00.62
611056Asylkhan MAKYSH11.02.2006AST2:04.53
71968Sergey KREISMAN20.02.2002KST2:04.83
815110Niyattulla AIBOL22.02.2006ULT2:05.28
91369Nikita VRANCHAN02.03.2006KST2:06.57
101760Aktilek SERIKULY06.10.2002AST2:18.51