Astana Meeting
23.01 - 23.01, 1 days
Astana

Summary: High Jump

Back

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
1Nadezhda DUBOVITSKAYA12.03.1998VKO1.93
2Kristina OVCHINNIKOVA21.03.2001ALM1.89
3Yelizaveta MATVEYEVA09.12.2001VKO1.89
4Safina SADULLAEVA04.03.1998UZB1.85
5Arina MALYUGINA23.02.2006KRG1.65
6Ekaterina NOVIKOVA09.04.2006ABY1.55

Astana Meeting

23.01 - 23.01, 1 days
Astana

Women

Final protocol: High Jump
Time:

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
1Nadezhda DUBOVITSKAYA12.03.1998VKO1.93
2Kristina OVCHINNIKOVA21.03.2001ALM1.89
3Yelizaveta MATVEYEVA09.12.2001VKO1.89
4Safina SADULLAEVA04.03.1998UZB1.85
5Arina MALYUGINA23.02.2006KRG1.65
6Ekaterina NOVIKOVA09.04.2006ABY1.55