Astana Meeting
23.01 - 23.01, 1 days
Astana

Summary: 1500m

Back

RankHeatLaneBIBATHLETEDoBRegionResults
113Jarinter MWASYA30.12.1996KEN4:14.26
214Hirut MESHESHA20.01.2001ETH4:14.40
315Camila GOMES17.08.2002POR4:26.63
416Tatiana NEROZNAK28.02.1989KST4:33.27
512Viktoriya SENKINA20.03.1995KRG4:48.19
611Natalya ULBRIKHT08.04.2000KRG5:22.44

Astana Meeting

23.01 - 23.01, 1 days
Astana

Women

Final protocol: 1500m
Time:

RankHeatLaneBIBATHLETEDoBRegionResults
113Jarinter MWASYA30.12.1996KEN4:14.26
214Hirut MESHESHA20.01.2001ETH4:14.40
315Camila GOMES17.08.2002POR4:26.63
416Tatiana NEROZNAK28.02.1989KST4:33.27
512Viktoriya SENKINA20.03.1995KRG4:48.19
611Natalya ULBRIKHT08.04.2000KRG5:22.44