XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Summary: 5000m

Back

RankHeatLaneBIBATHLETEDoBRegionResults
112237Daisy JEPKEMEY13.02.1996VKO16:16.06
211233Akbilek KURALBAY11.07.2004SHMK17:39.21
313246Saniya KUDAYBERGEN01.09.2006ZHTS18:41.50

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Women

Final protocol: 5000m
Time:

RankHeatLaneBIBATHLETEDoBRegionResults
112237Daisy JEPKEMEY13.02.1996VKO16:16.06
211233Akbilek KURALBAY11.07.2004SHMK17:39.21
313246Saniya KUDAYBERGEN01.09.2006ZHTS18:41.50