XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Summary: High Jump

Back

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
1239Elizaveta MATVEEVA09.12.2001VKO1.84
2240Nadezhda DUBOVITSKAYA12.03.1998VKO1.80
3197Arina MALYUGINA23.02.2006KRG1.75
436Alina ARIPOVA01.12.2004UZB1.70
5216Irina SIZOVA26.09.2005ALM1.65
6212Diana GEINTS14.11.1999PVL1.65

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Women

Final protocol: High Jump
Time:

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
1239Elizaveta MATVEEVA09.12.2001VKO1.84
2240Nadezhda DUBOVITSKAYA12.03.1998VKO1.80
3197Arina MALYUGINA23.02.2006KRG1.75
436Alina ARIPOVA01.12.2004UZB1.70
5216Irina SIZOVA26.09.2005ALM1.65
6212Diana GEINTS14.11.1999PVL1.65