XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Summary: High Jump

Back

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
175Tawan KAEODAM30.09.1999THA2.20
219Vadim CHIKALOV26.11.2003UZB2.08
3118Alexandr TIMOSHIN30.08.1999KRG2.04
4185Vladislav BAKHTIN30.04.2001VKO2.04
5174Zelimkhan NASSYROV16.03.2003AKM2.00
6184Akylzhan TOKTAGALIN24.11.2001VKO2.00
7165Egor OLESHKO17.03.2003MNG1.95
871Askar BURJUEV01.03.2006KGZ1.90

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Men

Final protocol: High Jump
Time:

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
175Tawan KAEODAM30.09.1999THA2.20
219Vadim CHIKALOV26.11.2003UZB2.08
3118Alexandr TIMOSHIN30.08.1999KRG2.04
4185Vladislav BAKHTIN30.04.2001VKO2.04
5174Zelimkhan NASSYROV16.03.2003AKM2.00
6184Akylzhan TOKTAGALIN24.11.2001VKO2.00
7165Egor OLESHKO17.03.2003MNG1.95
871Askar BURJUEV01.03.2006KGZ1.90