XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Summary: Shot Put

Back

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
1200Nadezhda BARBANOVA22.05.1991KRG14.57
240Makhliyo TOJALIEVA06.07.2003UZB12.54
3224Karina VASILYEVA19.01.2004ALM12.24
4199Sabina POTAPOVA10.03.1996KRG12.21
539Yulianna SHCHUKINA17.09.2005UZB11.69
6223Yekaterina SEREBRENIKOVA19.11.2006ALM11.53
7230Nadezhda BOGDANOVA24.04.1994MNG11.28

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Women

Final protocol: Shot Put
Time:

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
1200Nadezhda BARBANOVA22.05.1991KRG14.57
240Makhliyo TOJALIEVA06.07.2003UZB12.54
3224Karina VASILYEVA19.01.2004ALM12.24
4199Sabina POTAPOVA10.03.1996KRG12.21
539Yulianna SHCHUKINA17.09.2005UZB11.69
6223Yekaterina SEREBRENIKOVA19.11.2006ALM11.53
7230Nadezhda BOGDANOVA24.04.1994MNG11.28