XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Summary: Discus Throw

Back

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
1104Temuri ABULASHVILI09.06.1998GEO59.09
2166Yevgeniy MILOVATSKIY23.03.1994MNG54.40
321Rashidbek SODIQOV13.08.2001UZB54.00
4113Yevgeniy LABUTOV17.11.1985MNG52.92
5149Alexandr MAMONTOV19.06.1999ALM52.52
6151Yegor POLENOV31.10.1985ALM44.90
7150Konstantin VAZHNIN26.07.1986ALM39.05
8173Tokhtar MYRZAGAZIEV23.08.2004KZL28.60
74Suttisak SINGKHON05.10.1996THADNS
120Daniil PLOTNIKOV14.02.2001KRGDNS

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Men

Final protocol: Discus Throw
Time:

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
1104Temuri ABULASHVILI09.06.1998GEO59.09
2166Yevgeniy MILOVATSKIY23.03.1994MNG54.40
321Rashidbek SODIQOV13.08.2001UZB54.00
4113Yevgeniy LABUTOV17.11.1985MNG52.92
5149Alexandr MAMONTOV19.06.1999ALM52.52
6151Yegor POLENOV31.10.1985ALM44.90
7150Konstantin VAZHNIN26.07.1986ALM39.05
8173Tokhtar MYRZAGAZIEV23.08.2004KZL28.60
74Suttisak SINGKHON05.10.1996THADNS
120Daniil PLOTNIKOV14.02.2001KRGDNS