XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Summary: Javelin Throw

Back

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
1101Varvara NAZAROVA02.07.1997SHMK48.63
241Nargizakhon KUCHKAROVA27.02.1999UZB47.80
340Makhliyo TOJALIEVA06.07.2003UZB46.42
4212Diana GEINTS14.11.1999PVL39.48
5230Nadezhda BOGDANOVA24.04.1994MNG35.40
6231Nafise SHADKAM26.02.2006MNG27.00
207Aygerim MANASBAY30.10.2006TKODNS

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Women

Final protocol: Javelin Throw
Time:

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
1101Varvara NAZAROVA02.07.1997SHMK48.63
241Nargizakhon KUCHKAROVA27.02.1999UZB47.80
340Makhliyo TOJALIEVA06.07.2003UZB46.42
4212Diana GEINTS14.11.1999PVL39.48
5230Nadezhda BOGDANOVA24.04.1994MNG35.40
6231Nafise SHADKAM26.02.2006MNG27.00
207Aygerim MANASBAY30.10.2006TKODNS