XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Summary: Javelin Throw

Back

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
1167Meiirzhan KHOJIMURAT03.06.2004MNG54.84
74Suttisak SINGKHON05.10.1996THADNS
3152Zharas KOZHAKHMETOV12.04.2003ALM42.64
4168Yan ZUTAYEV13.01.2004MNG46.83
5188Arthur GAFNER13.07.1998VKO73.80
6169Alexandr LYSSENKO17.10.2001MNG56.30
7187Alexei KHLYSTOV28.07.2003VKO51.45

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Men

Final protocol: Javelin Throw
Time:

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
1167Meiirzhan KHOJIMURAT03.06.2004MNG54.84
74Suttisak SINGKHON05.10.1996THADNS
3152Zharas KOZHAKHMETOV12.04.2003ALM42.64
4168Yan ZUTAYEV13.01.2004MNG46.83
5188Arthur GAFNER13.07.1998VKO73.80
6169Alexandr LYSSENKO17.10.2001MNG56.30
7187Alexei KHLYSTOV28.07.2003VKO51.45