XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Summary: Triple Jump

Back

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
1157Maksim VANYAIKIN18.10.1999SKO16.53
2159Evgeniy KISELEV27.01.1999SKO16.18
329Ivan DENISOV22.10.1996UZB16.09
426Shakhzodbek JURAEV20.10.2000UZB15.49
599Jabir ALIYEV23.09.2003AZE14.93
627Ikhtiyor AKHMADJONOV25.03.2005UZB14.60
7153Petr MEDVEDEV15.07.2002ALM14.42
8158Arsen UMERZHANOV07.07.2004SKO14.33
105Lasha GULELAURI26.05.1993GEODNS

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Men

Final protocol: Triple Jump
Time:

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
1157Maksim VANYAIKIN18.10.1999SKO16.53
2159Evgeniy KISELEV27.01.1999SKO16.18
329Ivan DENISOV22.10.1996UZB16.09
426Shakhzodbek JURAEV20.10.2000UZB15.49
599Jabir ALIYEV23.09.2003AZE14.93
627Ikhtiyor AKHMADJONOV25.03.2005UZB14.60
7153Petr MEDVEDEV15.07.2002ALM14.42
8158Arsen UMERZHANOV07.07.2004SKO14.33
105Lasha GULELAURI26.05.1993GEODNS