XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Summary: Long Jump

Back

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
1242Anastasia RYPAKOVA21.09.2004VKO6.14
261Sabina BATADZHIEVA22.03.2002KGZ5.85
3202Alina CHISTYAKOVA30.04.2005KRG5.82
4201Kristina LUKANYUK30.10.2002KRG5.67

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Women

Final protocol: Long Jump
Time:

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
1242Anastasia RYPAKOVA21.09.2004VKO6.14
261Sabina BATADZHIEVA22.03.2002KGZ5.85
3202Alina CHISTYAKOVA30.04.2005KRG5.82
4201Kristina LUKANYUK30.10.2002KRG5.67