XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Summary: 400mH

Back

RankHeatLaneBIBATHLETEDoBRegionResults
11554Hiromu YAMAUCHI24.08.1999JPN50.12
214177Dmitry KOBLOV30.11.1992SHMK50.28
317122Vyacheslav ZEMS02.05.1998KRG51.23
418123Bogdan IKONNIKOV26.03.2003KRG52.97
513131Adil OMARBEKOV08.01.2004PVL53.18
61252Leonid PRONZHENKO05.01.2000TJK54.96
71153Muhammadrizo MIRZOZODA11.09.2004TJK55.58
81644Mahdi PIRJAHAN23.09.1999IRIDQ 22.6.1

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Men

Final protocol: 400mH
Time:

RankHeatLaneBIBATHLETEDoBRegionResults
11554Hiromu YAMAUCHI24.08.1999JPN50.12
214177Dmitry KOBLOV30.11.1992SHMK50.28
317122Vyacheslav ZEMS02.05.1998KRG51.23
418123Bogdan IKONNIKOV26.03.2003KRG52.97
513131Adil OMARBEKOV08.01.2004PVL53.18
61252Leonid PRONZHENKO05.01.2000TJK54.96
71153Muhammadrizo MIRZOZODA11.09.2004TJK55.58
81644Mahdi PIRJAHAN23.09.1999IRIDQ 22.6.1