XXXII Qosanov Memorial
01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Summary: 110mH

Back

RankHeatLaneBIBATHLETEDoBRegionResults
114124David YEFREMOV15.01.1999KRG13.51
215125Yevgeniy PROKUDIN22.09.2000KRG13.92
31731Mardonbek SOTIBOLDIEV19.02.2004UZB14.95
41352Leonid PRONZHENKO05.01.2000TJK15.00
516133Zakhar LEVITSKIY27.10.2004PVL15.34
12161Farhad KUSTAYBAEV27.01.1994SKODNS

XXXII Qosanov Memorial

01.07 - 02.07, 2 days
Almaty

Men

Final protocol: 110mH
Time:

RankHeatLaneBIBATHLETEDoBRegionResults
114124David YEFREMOV15.01.1999KRG13.51
215125Yevgeniy PROKUDIN22.09.2000KRG13.92
31731Mardonbek SOTIBOLDIEV19.02.2004UZB14.95
41352Leonid PRONZHENKO05.01.2000TJK15.00
516133Zakhar LEVITSKIY27.10.2004PVL15.34
12161Farhad KUSTAYBAEV27.01.1994SKODNS