IX International Tournament in athletics for the prizes of Olympic Champion Olga Rypakova
20.01 - 20.01, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Summary: Triple Jump

Back

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
21Batuhan ÇAKIR01.01.2001TURNM
223Can ÖZÜPEK02.02.1996TUR16.01
42Ilya BEREZHNOY03.06.2007KAZNM
417Arsen UMERZHANOV07.07.2004SKO14.05
38Georgiy LI12.12.2005KRGNM
677Zelimkhan NASSYROV16.03.2003AKM14.42
753Maksim VANYAIKIN18.10.1999SKO16.49
851Levon AGHASYAN19.01.1996ARM16.26
965Romeo PETROV21.01.2003SKO14.69
1043Ivan DENISOV22.10.1996UZB15.87
1145Jabir ALIYEV23.09.2003AZE15.12
1249Lasha GULELAURI26.05.1993GEO14.88
1335Evgeniy KISELEV27.01.1999SKO15.80

IX International Tournament in athletics for the prizes of Olympic Champion Olga Rypakova

20.01 - 20.01, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Men

Final protocol: Triple Jump
Time:

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
21Batuhan ÇAKIR01.01.2001TURNM
223Can ÖZÜPEK02.02.1996TUR16.01
42Ilya BEREZHNOY03.06.2007KAZNM
417Arsen UMERZHANOV07.07.2004SKO14.05
38Georgiy LI12.12.2005KRGNM
677Zelimkhan NASSYROV16.03.2003AKM14.42
753Maksim VANYAIKIN18.10.1999SKO16.49
851Levon AGHASYAN19.01.1996ARM16.26
965Romeo PETROV21.01.2003SKO14.69
1043Ivan DENISOV22.10.1996UZB15.87
1145Jabir ALIYEV23.09.2003AZE15.12
1249Lasha GULELAURI26.05.1993GEO14.88
1335Evgeniy KISELEV27.01.1999SKO15.80