IX International Tournament in athletics for the prizes of Olympic Champion Olga Rypakova
20.01 - 20.01, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Summary: Long Jump

Back

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
155Margarita NAZARENKO18.01.2002AKM
256Mariya YEFREMOVA19.10.1998KRG
367Sabina BATADZHIEVA22.03.2002KGZ
463Roksana KHUDOYAROVA30.01.2001UZB
57Alina CHISTYAKOVA30.04.2005KRG
672Varvara DMITRIEVA30.10.2003VKO

IX International Tournament in athletics for the prizes of Olympic Champion Olga Rypakova

20.01 - 20.01, 1 days
Ust-Kamenogorsk

Women

Final protocol: Long Jump
Time:

RankBIBATHLETEDoBRegionResults
155Margarita NAZARENKO18.01.2002AKM
256Mariya YEFREMOVA19.10.1998KRG
367Sabina BATADZHIEVA22.03.2002KGZ
463Roksana KHUDOYAROVA30.01.2001UZB
57Alina CHISTYAKOVA30.04.2005KRG
672Varvara DMITRIEVA30.10.2003VKO