National Indoor Youth Championship of the Republic of Kazakhstan (2004 - 2005)
22.01 - 24.01, 3 days
Легкоатлетический центр "Ольга Рыпакова"

Results: 60 m H

Back

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 35 Adil OMARBEKOV 08.05.04 PVL 8.44
2 5 108 Zahar LEVICKII 27.10.04 PVL 8.89
3 6 45 Sergey VDOVIN 14.08.04 ALM 9.17
4 7 89 Damir BISENOV 01.04.05 KRG 9.19
5 8 14 Yerasyl MURZAMUKHAMBETOV 19.09.05 VKO 9.72
6 3 41 Anatoliy DEMIDOV 26.04.05 SHMK 11.54
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 3 37 Vladislav IVANOV 12.01.04 SKO 8.82
2 5 40 Danil SHUKIN 12.03.05 SHMK 9.29
3 6 90 Danil BOCHANOV 09.06.04 KRG 9.42
4 7 7 Yerasyl TOLEUHAN 02.06.05 ALO 9.54
5 4 36 Konstantin CHERNYSHOV 16.06.04 PVL 9.74
6 8 75 Sanzhar TLEUBERDY 05.12.05 VKO 10.59

National Indoor Youth Championship of the Republic of Kazakhstan (2004 - 2005)

22.01 - 24.01, 3 days
Lегкоатлетический центр "Ольга Рыпакова"

Final protocol: 60 m H
Time:

Heat 1
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 4 35 Adil OMARBEKOV 08.05.04 PVL 8.44
2 5 108 Zahar LEVICKII 27.10.04 PVL 8.89
3 6 45 Sergey VDOVIN 14.08.04 ALM 9.17
4 7 89 Damir BISENOV 01.04.05 KRG 9.19
5 8 14 Yerasyl MURZAMUKHAMBETOV 19.09.05 VKO 9.72
6 3 41 Anatoliy DEMIDOV 26.04.05 SHMK 11.54
Heat 2
  Rank Lane BIB Name Born Region Results
1 3 37 Vladislav IVANOV 12.01.04 SKO 8.82
2 5 40 Danil SHUKIN 12.03.05 SHMK 9.29
3 6 90 Danil BOCHANOV 09.06.04 KRG 9.42
4 7 7 Yerasyl TOLEUHAN 02.06.05 ALO 9.54
5 4 36 Konstantin CHERNYSHOV 16.06.04 PVL 9.74
6 8 75 Sanzhar TLEUBERDY 05.12.05 VKO 10.59