National Indoor Youth Championship of the Republic of Kazakhstan (2004 - 2005)
22.01 - 24.01, 3 days
Легкоатлетический центр "Ольга Рыпакова"

Results: Pentathlon

Back

Long Jump

  Rank BIB Name Born Region Best Result Points Result
1 2 3
0 33 Karina FEIZOVA 27.10.05 MNG 4.23 4.72 3.69 4.72 0
0 44 Zhazira BIBOSYNOVA 03.01.05 ALM 3.98 4.23 4.18 4.23 0
0 87 Alina ZHUNAKHANOVA 23.11.04 KRG 4.31 4.19 4.53 4.53 0
0 24 Valeriya GORBACHEVA 12.04.05 KRG 4.60 4.76 4.82 4.82 0
0 88 Kristina KIRSANOVA 12.06.05 KRG 4.70 4.74 4.57 4.74 0
0 75 Arina MOZULYAKO 07.03.07 VKO - - - - 0
0 40 Ekaterina AVDEENKO 20.12.04 SHMK Х Х 5.36 5.36 0

National Indoor Youth Championship of the Republic of Kazakhstan (2004 - 2005)

22.01 - 24.01, 3 days
Lегкоатлетический центр "Ольга Рыпакова"

Final protocol: Pentathlon
Time:

Long Jump

  Rank BIB Name Born Region Best Result Points Result
1 2 3
0 33 Karina FEIZOVA 27.10.05 MNG 4.23 4.72 3.69 4.72 0
0 44 Zhazira BIBOSYNOVA 03.01.05 ALM 3.98 4.23 4.18 4.23 0
0 87 Alina ZHUNAKHANOVA 23.11.04 KRG 4.31 4.19 4.53 4.53 0
0 24 Valeriya GORBACHEVA 12.04.05 KRG 4.60 4.76 4.82 4.82 0
0 88 Kristina KIRSANOVA 12.06.05 KRG 4.70 4.74 4.57 4.74 0
0 75 Arina MOZULYAKO 07.03.07 VKO - - - - 0
0 40 Ekaterina AVDEENKO 20.12.04 SHMK Х Х 5.36 5.36 0