National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Results: 4х200m MixedR

Back

Heat 1

RankBIBNameRegionResults
1
107
Mariya SHUVALOVA
PVL
2
121
Yelizaveta MYASNIKOVA
ALM
3
25
Adele DENEEVA
KZL
4
39
Anastasia KOLODA
SKO
5
86
Anastassiya IVANJKINA
KRG

Heat 2

RankBIBNameRegionResults
1
107
Mariya SHUVALOVA
PVL
2
121
Yelizaveta MYASNIKOVA
ALM
3
25
Adele DENEEVA
KZL
4
39
Anastasia KOLODA
SKO
5
86
Anastassiya IVANJKINA
KRG
1
107
Mariya SHUVALOVA
PVL
2
121
Yelizaveta MYASNIKOVA
ALM
3
14
Каmиля ТУРСУНОВА
г. Риддер
4
25
Adele DENEEVA
KZL
5
39
Anastasia KOLODA
SKO
6
49
Angelina SALNIKOVA
TKO
7
74
Sofya ABAKUMOVA
VKO
8
7
Vladislava FOGEL
ALO
9
86
Anastassiya IVANJKINA
KRG

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Final protocol: 4х200m MixedR
Time:

Heat 1

RankBIBNameRegionResults
1
107
Mariya SHUVALOVA
PVL
2
121
Yelizaveta MYASNIKOVA
ALM
3
25
Adele DENEEVA
KZL
4
39
Anastasia KOLODA
SKO
5
86
Anastassiya IVANJKINA
KRG

Heat 2

RankBIBNameRegionResults
1
107
Mariya SHUVALOVA
PVL
2
121
Yelizaveta MYASNIKOVA
ALM
3
25
Adele DENEEVA
KZL
4
39
Anastasia KOLODA
SKO
5
86
Anastassiya IVANJKINA
KRG
1
107
Mariya SHUVALOVA
PVL
2
121
Yelizaveta MYASNIKOVA
ALM
3
14
Каmиля ТУРСУНОВА
г. Риддер
4
25
Adele DENEEVA
KZL
5
39
Anastasia KOLODA
SKO
6
49
Angelina SALNIKOVA
TKO
7
74
Sofya ABAKUMOVA
VKO
8
7
Vladislava FOGEL
ALO
9
86
Anastassiya IVANJKINA
KRG