National Indoor Youth Championship of the Republic of Kazakhstan (2004 - 2005)
22.01 - 24.01, 3 days
Легкоатлетический центр "Ольга Рыпакова"

Startlist: Pentathlon
Time:

Back

Heat 0

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
0 Karina FEIZOVA MNG
0 Ekaterina AVDEENKO SHMK
0 Kristina KIRSANOVA KRG
0 Valeriya GORBACHEVA KRG
0 Alina ZHUNAKHANOVA KRG
0 Zhazira BIBOSYNOVA ALM
0 Arina MOZULYAKO VKO

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
2 Karina FEIZOVA MNG
3 Valeriya GORBACHEVA KRG
4 Kristina KIRSANOVA KRG
5 Ekaterina AVDEENKO SHMK
6 Alina ZHUNAKHANOVA KRG
7 Zhazira BIBOSYNOVA ALM
8 Arina MOZULYAKO VKO

National Indoor Youth Championship of the Republic of Kazakhstan (2004 - 2005)

22.01 - 24.01, 3 days
Lегкоатлетический центр "Ольга Рыпакова"

Startlist: Pentathlon
Time:

Heat 0

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
0 Karina FEIZOVA MNG
0 Ekaterina AVDEENKO SHMK
0 Kristina KIRSANOVA KRG
0 Valeriya GORBACHEVA KRG
0 Alina ZHUNAKHANOVA KRG
0 Zhazira BIBOSYNOVA ALM
0 Arina MOZULYAKO VKO

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
2 Karina FEIZOVA MNG
3 Valeriya GORBACHEVA KRG
4 Kristina KIRSANOVA KRG
5 Ekaterina AVDEENKO SHMK
6 Alina ZHUNAKHANOVA KRG
7 Zhazira BIBOSYNOVA ALM
8 Arina MOZULYAKO VKO