National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Startlist: Hammer Throw
Time: 13:00

Back

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Сухроб ХОДЖАЕВ UZB
2 Alexey VLADIMIROV VKO
3 Oleg LYUBIMOV VKO
4 Kirill BALATSKIY SHMK

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Startlist: Hammer Throw
Time:

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Сухроб ХОДЖАЕВ UZB
2 Alexey VLADIMIROV VKO
3 Oleg LYUBIMOV VKO
4 Kirill BALATSKIY SHMK