National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Startlist: High Jump
Time: 16:00

Back

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Arina MALYUGINAKRG1.60
2Sofiya KHARENKOKRG1.60
3Faina MEIRMANOVAAdmin1.60
4Anastasiya KUCHINAKRG1.55
5Irina MARENOVAKRG1.55
6Ekaterina FOMICHEVAAKM1.50
7Kseniya APARINOVAAdmin1.50
8Elizaveta YAKIMENKOAKM1.50
9Liliya NADEZHKINAAKM1.45
10Vladislava DAVYDENKOKRG1.45
11Aveliya ODINTSOVAKRG1.45
12Darya NEHAENKOKRG1.45
13Valeriya VOLKOVAKRG1.45
14Elmira KABIROVAALM1.35
15Liudmila PANTELEEVASKO1.35
16Polina BORONILOALM1.35
17Darya RYABOVASKO1.35
18Karina KARAMENDINOVAKRG1.30
19Darya OGURTSOVAKRG1.30

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Startlist: High Jump
Time:

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Arina MALYUGINAKRG1.60
2Sofiya KHARENKOKRG1.60
3Faina MEIRMANOVAAdmin1.60
4Anastasiya KUCHINAKRG1.55
5Irina MARENOVAKRG1.55
6Ekaterina FOMICHEVAAKM1.50
7Kseniya APARINOVAAdmin1.50
8Elizaveta YAKIMENKOAKM1.50
9Liliya NADEZHKINAAKM1.45
10Vladislava DAVYDENKOKRG1.45
11Aveliya ODINTSOVAKRG1.45
12Darya NEHAENKOKRG1.45
13Valeriya VOLKOVAKRG1.45
14Elmira KABIROVAALM1.35
15Liudmila PANTELEEVASKO1.35
16Polina BORONILOALM1.35
17Darya RYABOVASKO1.35
18Karina KARAMENDINOVAKRG1.30
19Darya OGURTSOVAKRG1.30