National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Startlist: 100m
Time: 10:20

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Danil BASSIYEVKRG13.70
2Pavel BEZPYATCHUKPVL12.90
3Nazif AHMETZYNOVTKO11.26
4Fedor LAPTEVAdmin12.10
5Vladislav RYBKINKRG12.36
6Artem MAKAROVKRG12.70

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Dmitriy LUKINKRG13.75
2Nikita POPOVKRG12.90
3Ruslan KURMANALIEVNRST11.67
4Alimzhan BAKHTYBEKOVKRG12.10
5Sayat MIZAMBAYKZL12.40
6Egor BADYLOVKRG12.75

Heat 3

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Nikita FILIPOVPVL13.90
2Artem UVAROVKRG13.00
3Miras TAKISHEVALO11.7_
4Daniil FILIPPOVAdmin12.11
5Artur LUKINKRG12.40
6Konstantin EGOROVKRG12.80

Heat 4

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Igor OVSEKOVALM14.00
2Georgiy STANKEVSKIYKRG13.00
3Askar ANDASPAYEVALM11.80
4Maxim BALABINALM12.18
5Timur AMANBAEVALO12.5_
6Bekzat AMENPVL12.80

Heat 5

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Egor ARISHEVPVL14.00
2Kirill CHINDINKRG13.00
3Arseni SARKISOVSHMK11.82
4Aleksandr RED"KOAKM12.20
5Amir MAYLYBAEVALM12.55
6Kirill SAVCHENKOALO12.80

Heat 6

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Gleb KLEPININALM14.20
2Dmitriy PROKOPENKOKRG13.00
3Vadim KARNAYHOVAKM11.90
4Danil LITVINOVKST12.20
5Bogdan KASIMOVKRG12.60
6Alibi MARALKRG12.80

Heat 7

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Aleksander KURASOVKRG13.10
3Ali MURATALO11.9_
4Yurgen DUNAYEVKRG12.30
5Emil TISINKRG12.60
6Eldar SEITKAZINSKO12.90

Heat 8

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Danil ZHUMAGAZIEVPVL13.50
3Nurzhan SEYDRAKHMANKRG12.00
4Mikhail VOVCHENKOKRG12.30
5Batyrkhan KUANYSHEVNRST12.60
6Nikita KOZLOVKST12.90

Heat 9

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Ramazan AKHMETZHANOVKRG13.60
3Ilja KASHAPOVАКТ12.00
4Eldar BEYSOVAdmin12.35
5Nikita GLUHOVSKO12.70
6Aleksei OVSYANNIKOVALO12.9_

Heat 10

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Ivan SHABUNINKRG13.60
3Artur ZAGORSKYINRST12.00
4Мерей ТЫLЕУБЕКОВг. Риддер12.35
5Artem OGNEVSKIYKRG12.70
6Nikita SHUMOVETSKYIMNG12.90

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Startlist: 100m
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Danil BASSIYEVKRG13.70
2Pavel BEZPYATCHUKPVL12.90
3Nazif AHMETZYNOVTKO11.26
4Fedor LAPTEVAdmin12.10
5Vladislav RYBKINKRG12.36
6Artem MAKAROVKRG12.70

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Dmitriy LUKINKRG13.75
2Nikita POPOVKRG12.90
3Ruslan KURMANALIEVNRST11.67
4Alimzhan BAKHTYBEKOVKRG12.10
5Sayat MIZAMBAYKZL12.40
6Egor BADYLOVKRG12.75

Heat 3

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Nikita FILIPOVPVL13.90
2Artem UVAROVKRG13.00
3Miras TAKISHEVALO11.7_
4Daniil FILIPPOVAdmin12.11
5Artur LUKINKRG12.40
6Konstantin EGOROVKRG12.80

Heat 4

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Igor OVSEKOVALM14.00
2Georgiy STANKEVSKIYKRG13.00
3Askar ANDASPAYEVALM11.80
4Maxim BALABINALM12.18
5Timur AMANBAEVALO12.5_
6Bekzat AMENPVL12.80

Heat 5

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Egor ARISHEVPVL14.00
2Kirill CHINDINKRG13.00
3Arseni SARKISOVSHMK11.82
4Aleksandr RED"KOAKM12.20
5Amir MAYLYBAEVALM12.55
6Kirill SAVCHENKOALO12.80

Heat 6

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
1Gleb KLEPININALM14.20
2Dmitriy PROKOPENKOKRG13.00
3Vadim KARNAYHOVAKM11.90
4Danil LITVINOVKST12.20
5Bogdan KASIMOVKRG12.60
6Alibi MARALKRG12.80

Heat 7

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Aleksander KURASOVKRG13.10
3Ali MURATALO11.9_
4Yurgen DUNAYEVKRG12.30
5Emil TISINKRG12.60
6Eldar SEITKAZINSKO12.90

Heat 8

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Danil ZHUMAGAZIEVPVL13.50
3Nurzhan SEYDRAKHMANKRG12.00
4Mikhail VOVCHENKOKRG12.30
5Batyrkhan KUANYSHEVNRST12.60
6Nikita KOZLOVKST12.90

Heat 9

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Ramazan AKHMETZHANOVKRG13.60
3Ilja KASHAPOVАКТ12.00
4Eldar BEYSOVAdmin12.35
5Nikita GLUHOVSKO12.70
6Aleksei OVSYANNIKOVALO12.9_

Heat 10

Order/LaneATHLETECOUNTRYPBSB
2Ivan SHABUNINKRG13.60
3Artur ZAGORSKYINRST12.00
4Мерей ТЫLЕУБЕКОВг. Риддер12.35
5Artem OGNEVSKIYKRG12.70
6Nikita SHUMOVETSKYIMNG12.90