National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007
17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Startlist: 4х200m MixedR
Time: 12:20

Back

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRY
1
Anastassiya IVANJKINA
KRG
2
Mariya SHUVALOVA
PVL
3
Yelizaveta MYASNIKOVA
ALM
4
Adele DENEEVA
KZL
5
Anastasia KOLODA
SKO

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRY
1
Anastassiya IVANJKINA
KRG
2
Mariya SHUVALOVA
PVL
3
Yelizaveta MYASNIKOVA
ALM
4
Adele DENEEVA
KZL
5
Anastasia KOLODA
SKO
2
Каmиля ТУРСУНОВА
г. Риддер
3
Vladislava FOGEL
ALO
4
Sofya ABAKUMOVA
Admin
6
Angelina SALNIKOVA
TKO

National Youth Championships of the Republic of Kazakhstan among children’s sport schools and sports boarding schools for 2006-2007

17.09 - 19.09, 3 days
Karaganda

Startlist: 4х200m MixedR
Time:

Heat 1

Order/LaneATHLETECOUNTRY
1
Anastassiya IVANJKINA
KRG
2
Mariya SHUVALOVA
PVL
3
Yelizaveta MYASNIKOVA
ALM
4
Adele DENEEVA
KZL
5
Anastasia KOLODA
SKO

Heat 2

Order/LaneATHLETECOUNTRY
1
Anastassiya IVANJKINA
KRG
2
Mariya SHUVALOVA
PVL
3
Yelizaveta MYASNIKOVA
ALM
4
Adele DENEEVA
KZL
5
Anastasia KOLODA
SKO
2
Каmиля ТУРСУНОВА
г. Риддер
3
Vladislava FOGEL
ALO
4
Sofya ABAKUMOVA
Admin
6
Angelina SALNIKOVA
TKO