(TEST) National U-20 Championship of the Republic of Kazakhstan
15.05 - 17.05, 3 days
Almaty

Startlist: 3000 m
Time: 09:55

Back

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Sherepetova Dana KZL 11:20.35
2 Alpeeva Darya SKO 11:00.00
3 Noskova Yekaterina ZKO 11:00.00
4 Kazachenko Nadezhda SKO 10:30.00
5 Kerimova Madina ALO 10:30.00
6 Gladysheva Arina VKO 10:00.00
7 Kuralbay Akbilek SHMK 00:00.00

(TEST) National U-20 Championship of the Republic of Kazakhstan

15.05 - 17.05, 3 days
Almaty

Startlist: 3000 m
Time: 09:55

Heat 1

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Sherepetova Dana KZL 11:20.35
2 Alpeeva Darya SKO 11:00.00
3 Noskova Yekaterina ZKO 11:00.00
4 Kazachenko Nadezhda SKO 10:30.00
5 Kerimova Madina ALO 10:30.00
6 Gladysheva Arina VKO 10:00.00
7 Kuralbay Akbilek SHMK 00:00.00