(TEST) National U-20 Championship of the Republic of Kazakhstan
15.05 - 17.05, 3 days
Almaty

Startlist: Hammer Throw
Time: 10:40

Back

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Dzalolov Yunushon KRG 35.00
2 Menshikov Danil KRG 40.00
3 Lukichev Dmitry VKO 46.00

(TEST) National U-20 Championship of the Republic of Kazakhstan

15.05 - 17.05, 3 days
Almaty

Startlist: Hammer Throw
Time: 10:40

Order/Lane ATHLETE COUNTRY PB SB
1 Dzalolov Yunushon KRG 35.00
2 Menshikov Danil KRG 40.00
3 Lukichev Dmitry VKO 46.00