National Indoor Youth Championship of the Republic of Kazakhstan (2004 - 2005)
22.01 - 24.01, 3 days
Легкоатлетический центр "Ольга Рыпакова"

Summary: 60 m

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 2 4 24 Danil SITNIKOV 13.01.2004 KRG 7.27
2 6 3 41 Vladislav KONDRATYEV 17.07.1998 SHMK 7.34
3 3 4 37 Alisher AMRIN 13.01.2004 SKO 7.34
4 6 4 72 Danil SOKOLOV 13.01.2000 VKO 7.37
5 2 3 75 Ivan TETERIN 04.11.2005 VKO 7.44
6 2 7 38 Alexandr SHUMAN 09.01.2005 SKO 7.45
7 1 5 128 Dubek DUMAN 01.01.2004 NRST 7.46
8 4 5 74 Artem SIZYKH 13.11.2005 VKO 7.49
9 3 3 108 Zahar LEVICKII 27.10.2004 PVL 7.54
10 5 6 13 Kiril OSTROVERKHOV 16.07.2004 VKO 7.58
11 2 6 16 Mukhammadsaid MAKHMUD 24.11.2004 ZHBL 7.58
12 3 6 34 Rostislav BERESNEV 26.03.2005 KRG 7.60
13 4 6 24 Islam ESENBEK 29.09.2005 KRG 7.62
14 4 4 43 Matvey MIROSHNICHENKO 23.04.2004 ALM 7.63
15 4 2 107 Evgeniy OLEINIK 30.05.2005 PVL 7.65
16 1 7 89 Maksim ODINTSOV 27.10.2004 KRG 7.67
17 3 7 71 Vladislav CHENYKAYEV 26.10.2005 VKO 7.67
18 5 5 42 Nikita VITOV 19.05.2005 SHMK 7.68
19 1 4 31 Meirjan KHOJIMURAT 03.06.2004 MNG 7.69
20 2 5 28 Ruslan SAIDAEV 30.01.2004 KST 7.71
21 5 3 22 Dmitryi DRUZHININ 27.03.2005 KRG 7.71
22 1 3 75 Nikita ZINOVIEV 24.03.2004 VKO 7.80
23 2 2 15 Daniil FILIPPOV 23.08.2006 VKO 7.86
24 5 7 107 Yaroslav FATIHOV 01.01.2006 PVL 7.92
25 2 8 109 Timur ZHUKIN 04.04.2005 PVL 7.93
26 4 3 41 Maksim KONDRATYEV 08.03.2004 SHMK 7.94
27 4 7 36 Konstantin CHERNYSHOV 16.06.2004 PVL 8.00
28 3 2 29 Fedor POGOROV 22.02.2005 KST 8.02
29 1 8 34 Sergey URCHUKOV 14.05.2005 PVL 8.05
30 1 6 91 Vladimir BERNYAN 05.04.2005 KZL 8.08
31 3 5 93 Didar ABILAZIM 16.11.2005 KZL 8.10
32 1 2 33 Yan ZUTAYEV 13.01.2004 MNG 8.11
33 5 4 92 Jaromir MODIN 14.06.2005 KZL 8.14
34 5 2 35 Samir KASKIRBAY 26.12.2005 PVL 8.14

National Indoor Youth Championship of the Republic of Kazakhstan (2004 - 2005)

22.01 - 24.01, 3 days
Lегкоатлетический центр "Ольга Рыпакова"

Final protocol: 60 m
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 2 4 24 Danil SITNIKOV 13.01.2004 KRG 7.27
2 6 3 41 Vladislav KONDRATYEV 17.07.1998 SHMK 7.34
3 3 4 37 Alisher AMRIN 13.01.2004 SKO 7.34
4 6 4 72 Danil SOKOLOV 13.01.2000 VKO 7.37
5 2 3 75 Ivan TETERIN 04.11.2005 VKO 7.44
6 2 7 38 Alexandr SHUMAN 09.01.2005 SKO 7.45
7 1 5 128 Dubek DUMAN 01.01.2004 NRST 7.46
8 4 5 74 Artem SIZYKH 13.11.2005 VKO 7.49
9 3 3 108 Zahar LEVICKII 27.10.2004 PVL 7.54
10 5 6 13 Kiril OSTROVERKHOV 16.07.2004 VKO 7.58
11 2 6 16 Mukhammadsaid MAKHMUD 24.11.2004 ZHBL 7.58
12 3 6 34 Rostislav BERESNEV 26.03.2005 KRG 7.60
13 4 6 24 Islam ESENBEK 29.09.2005 KRG 7.62
14 4 4 43 Matvey MIROSHNICHENKO 23.04.2004 ALM 7.63
15 4 2 107 Evgeniy OLEINIK 30.05.2005 PVL 7.65
16 1 7 89 Maksim ODINTSOV 27.10.2004 KRG 7.67
17 3 7 71 Vladislav CHENYKAYEV 26.10.2005 VKO 7.67
18 5 5 42 Nikita VITOV 19.05.2005 SHMK 7.68
19 1 4 31 Meirjan KHOJIMURAT 03.06.2004 MNG 7.69
20 2 5 28 Ruslan SAIDAEV 30.01.2004 KST 7.71
21 5 3 22 Dmitryi DRUZHININ 27.03.2005 KRG 7.71
22 1 3 75 Nikita ZINOVIEV 24.03.2004 VKO 7.80
23 2 2 15 Daniil FILIPPOV 23.08.2006 VKO 7.86
24 5 7 107 Yaroslav FATIHOV 01.01.2006 PVL 7.92
25 2 8 109 Timur ZHUKIN 04.04.2005 PVL 7.93
26 4 3 41 Maksim KONDRATYEV 08.03.2004 SHMK 7.94
27 4 7 36 Konstantin CHERNYSHOV 16.06.2004 PVL 8.00
28 3 2 29 Fedor POGOROV 22.02.2005 KST 8.02
29 1 8 34 Sergey URCHUKOV 14.05.2005 PVL 8.05
30 1 6 91 Vladimir BERNYAN 05.04.2005 KZL 8.08
31 3 5 93 Didar ABILAZIM 16.11.2005 KZL 8.10
32 1 2 33 Yan ZUTAYEV 13.01.2004 MNG 8.11
33 5 4 92 Jaromir MODIN 14.06.2005 KZL 8.14
34 5 2 35 Samir KASKIRBAY 26.12.2005 PVL 8.14