National Indoor Youth Championship of the Republic of Kazakhstan (2004 - 2005)
22.01 - 24.01, 3 days
Легкоатлетический центр "Ольга Рыпакова"

Summary: High Jump

Back

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 38 Viktoriya POPRAVKINA 06.08.2004 SKO 1.73
2 43 Irina SIZOVA 26.09.2005 ALM 1.60
3 72 Aleksandra BELOGORTSEVA 20.06.2005 VKO 1.55
4 14 Anatoliya DINCH 06.11.2004 VKO 1.55
5 71 Yekaterina NOVIKOVA 09.04.2006 VKO 1.50
75 Faina MEIRMANOVA 12.06.2006 VKO DNS

National Indoor Youth Championship of the Republic of Kazakhstan (2004 - 2005)

22.01 - 24.01, 3 days
Lегкоатлетический центр "Ольга Рыпакова"

Final protocol: High Jump
Time:

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 38 Viktoriya POPRAVKINA 06.08.2004 SKO 1.73
2 43 Irina SIZOVA 26.09.2005 ALM 1.60
3 72 Aleksandra BELOGORTSEVA 20.06.2005 VKO 1.55
4 14 Anatoliya DINCH 06.11.2004 VKO 1.55
5 71 Yekaterina NOVIKOVA 09.04.2006 VKO 1.50
75 Faina MEIRMANOVA 12.06.2006 VKO DNS