National Indoor Youth Championship of the Republic of Kazakhstan (2004 - 2005)
22.01 - 24.01, 3 days
Легкоатлетический центр "Ольга Рыпакова"

Summary: 200 m

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 2 4 23 Anna SHUMILO 30.04.2004 KRG 26.28
2 2 5 106 Diana TROFIMENKO 01.02.2004 PVL 27.09
3 5 5 47 Aizhan SULTANOVA 05.10.2004 NRST 27.15
4 8 5 48 Adel TOKAZHANOVA 20.10.2004 NRST 27.17
5 7 5 7 Tatyana USHAKOVA 18.04.2004 ALO 27.28
6 5 3 13 Sof"ya KIDENKO 18.01.2007 VKO 27.28
7 7 6 23 Polina POLETAEVA 01.01.2005 KRG 27.41
8 3 4 107 Kristina ERMOLA 07.02.2005 PVL 27.43
9 5 4 22 Kamila KIRICHENKO 31.08.2004 KRG 27.69
10 1 4 35 Adelia NAZYRBAGINA 01.04.2004 PVL 27.71
11 6 6 15 Ayazhan MUSAEVA 15.06.2004 VKO 27.75
12 8 6 88 Kristina BORISOVA 08.06.2004 KRG 27.75
13 2 3 75 Ol"ga BIRYUKOVA 31.05.2005 VKO 27.81
14 3 5 44 Alena BYKOVA 18.11.2005 ALM 27.95
15 4 5 24 Alisa NEVENCHENKO 20.02.2005 KRG 27.98
16 1 5 122 Polina GUZIEVA 26.02.2006 ALM 28.03
17 3 2 16 Natalya BEREZHNAYA 06.11.2006 ZHBL 28.15
18 6 32 22 ruslana IFATULINA 07.09.2005 KRG 28.16
19 4 4 45 Dariya GRIDASSOVA 08.01.2004 ALM 28.17
20 2 2 43 Kseniya IPATKO 17.10.2004 ALM 28.27
21 1 1 13 Lidiya SAFONOVA 30.07.2005 VKO 28.31
22 1 2 27 Aida ERMAGAMBET 08.11.2004 KZL 28.35
23 8 4 31 Alina AKENFIEVA 23.04.2004 MNG 28.42
24 1 3 87 Alina VOYTSEHOVSKAYA 16.03.2005 KRG 28.57
25 4 3 35 Elena SKRIPINA 29.06.2005 PVL 28.67
26 4 2 99 Anna SEROSHTAN 31.07.2005 KST 28.69
27 7 4 71 Aruzhan RAMAZANOVA 12.07.2006 VKO 28.83
28 8 32 35 Aleksandra SHMAKHEL 16.06.2005 KRG 28.88
29 4 1 75 Yevgeniya KULAKOVA 16.06.2007 VKO 29.33
30 5 2 42 Elina LEYKA 12.07.2005 SHMK 29.49
31 6 1 126 Elizaveta CHERNYAGINA 23.09.2005 NRST 29.61
32 6 5 36 Karina RAHIMOVA 24.04.2005 PVL 29.67
33 7 1 15 Zhamilya DUANOVA 12.02.2006 VKO 29.75
34 5 1 30 Elizaveta PUPKO 12.04.2005 KST 30.06
35 7 32 86 Elizaveta KOCHETOVA 11.07.2005 KRG 30.07
36 6 4 32 Adelina FEIZOVA 27.10.2005 MNG 30.22
37 3 1 29 Aleksandra KOVALENKO 04.09.2005 KST 30.32
3 3 86 Anastasiya IVANKINA 22.11.2006 KRG DQ
2 1 13 Sofiya GRAF 19.06.2007 VKO DNS

National Indoor Youth Championship of the Republic of Kazakhstan (2004 - 2005)

22.01 - 24.01, 3 days
Lегкоатлетический центр "Ольга Рыпакова"

Final protocol: 200 m
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 2 4 23 Anna SHUMILO 30.04.2004 KRG 26.28
2 2 5 106 Diana TROFIMENKO 01.02.2004 PVL 27.09
3 5 5 47 Aizhan SULTANOVA 05.10.2004 NRST 27.15
4 8 5 48 Adel TOKAZHANOVA 20.10.2004 NRST 27.17
5 7 5 7 Tatyana USHAKOVA 18.04.2004 ALO 27.28
6 5 3 13 Sof"ya KIDENKO 18.01.2007 VKO 27.28
7 7 6 23 Polina POLETAEVA 01.01.2005 KRG 27.41
8 3 4 107 Kristina ERMOLA 07.02.2005 PVL 27.43
9 5 4 22 Kamila KIRICHENKO 31.08.2004 KRG 27.69
10 1 4 35 Adelia NAZYRBAGINA 01.04.2004 PVL 27.71
11 6 6 15 Ayazhan MUSAEVA 15.06.2004 VKO 27.75
12 8 6 88 Kristina BORISOVA 08.06.2004 KRG 27.75
13 2 3 75 Ol"ga BIRYUKOVA 31.05.2005 VKO 27.81
14 3 5 44 Alena BYKOVA 18.11.2005 ALM 27.95
15 4 5 24 Alisa NEVENCHENKO 20.02.2005 KRG 27.98
16 1 5 122 Polina GUZIEVA 26.02.2006 ALM 28.03
17 3 2 16 Natalya BEREZHNAYA 06.11.2006 ZHBL 28.15
18 6 32 22 ruslana IFATULINA 07.09.2005 KRG 28.16
19 4 4 45 Dariya GRIDASSOVA 08.01.2004 ALM 28.17
20 2 2 43 Kseniya IPATKO 17.10.2004 ALM 28.27
21 1 1 13 Lidiya SAFONOVA 30.07.2005 VKO 28.31
22 1 2 27 Aida ERMAGAMBET 08.11.2004 KZL 28.35
23 8 4 31 Alina AKENFIEVA 23.04.2004 MNG 28.42
24 1 3 87 Alina VOYTSEHOVSKAYA 16.03.2005 KRG 28.57
25 4 3 35 Elena SKRIPINA 29.06.2005 PVL 28.67
26 4 2 99 Anna SEROSHTAN 31.07.2005 KST 28.69
27 7 4 71 Aruzhan RAMAZANOVA 12.07.2006 VKO 28.83
28 8 32 35 Aleksandra SHMAKHEL 16.06.2005 KRG 28.88
29 4 1 75 Yevgeniya KULAKOVA 16.06.2007 VKO 29.33
30 5 2 42 Elina LEYKA 12.07.2005 SHMK 29.49
31 6 1 126 Elizaveta CHERNYAGINA 23.09.2005 NRST 29.61
32 6 5 36 Karina RAHIMOVA 24.04.2005 PVL 29.67
33 7 1 15 Zhamilya DUANOVA 12.02.2006 VKO 29.75
34 5 1 30 Elizaveta PUPKO 12.04.2005 KST 30.06
35 7 32 86 Elizaveta KOCHETOVA 11.07.2005 KRG 30.07
36 6 4 32 Adelina FEIZOVA 27.10.2005 MNG 30.22
37 3 1 29 Aleksandra KOVALENKO 04.09.2005 KST 30.32
3 3 86 Anastasiya IVANKINA 22.11.2006 KRG DQ
2 1 13 Sofiya GRAF 19.06.2007 VKO DNS