National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Summary: 5000 m

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 2 28 Tatiana NEROZNAK 28.02.1989 KST 17:06.35
1 1 34 Olga BOGOMOLSKAYA 02.11.1993 PVL DNS

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: 5000 m
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 2 28 Tatiana NEROZNAK 28.02.1989 KST 17:06.35
1 1 34 Olga BOGOMOLSKAYA 02.11.1993 PVL DNS