National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Summary: Relay 4х400 m

Back

Rank Lane BIB Athlete Region Results
1 0
23
Kashafutdinova RIMA
KRG 3:56.88
2 0
74
Oryngul ZKRIENOVA
VKO 3:57.16

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: Relay 4х400 m
Time:

Rank Lane BIB Athlete Region Results
1 0
23
Kashafutdinova RIMA
KRG 3:56.88
2 0
74
Oryngul ZKRIENOVA
VKO 3:57.16