National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Summary: Pole Vault

Back

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 44 Anastasiya ERMAKOVA 25.06.2000 ALM 4.00
2 43 Polina IVANOVA 03.12.2002 ALM 3.80
3 45 Yaroslava VISLOBOKOVA 21.09.1999 ALM 3.70

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: Pole Vault
Time:

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 44 Anastasiya ERMAKOVA 25.06.2000 ALM 4.00
2 43 Polina IVANOVA 03.12.2002 ALM 3.80
3 45 Yaroslava VISLOBOKOVA 21.09.1999 ALM 3.70