National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Summary: Shot Put

Back

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 22 Nadezhda BARBANOVA 22.05.1991 KRG 14.49
2 23 Potapova SABINA 10.03.1996 KRG 12.80
3 45 Karina VASILIEVA 19.01.2004 ALM 12.62
4 73 Olga KHIZHNYAKOVA 27.02.1994 VKO 12.19
5 43 Alina VORONTCOVA 26.03.2003 ALM 11.05

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: Shot Put
Time:

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 22 Nadezhda BARBANOVA 22.05.1991 KRG 14.49
2 23 Potapova SABINA 10.03.1996 KRG 12.80
3 45 Karina VASILIEVA 19.01.2004 ALM 12.62
4 73 Olga KHIZHNYAKOVA 27.02.1994 VKO 12.19
5 43 Alina VORONTCOVA 26.03.2003 ALM 11.05