National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Summary: Hammer Throw

Back

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 13 Oleg LYUBIMOV 04.03.1992 VKO 44.80
2 75 Alexey VLADIMIROV 24.01.1997 VKO 44.74
3 41 Kirill BALATSKIY 17.07.1999 SHMK 36.35
4 179 Сухроб ХОДЖАЕВ 21.05.1993 UZB 77.57

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: Hammer Throw
Time:

Rank BIB ATHLETE Born Region Results
1 13 Oleg LYUBIMOV 04.03.1992 VKO 44.80
2 75 Alexey VLADIMIROV 24.01.1997 VKO 44.74
3 41 Kirill BALATSKIY 17.07.1999 SHMK 36.35
4 179 Сухроб ХОДЖАЕВ 21.05.1993 UZB 77.57