National Championship of the Republic of Kazakhstan
07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Summary: 400 m H

Back

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 4 23 Akhmetova ADELINA 25.12.1998 KRG 59.29
2 1 6 35 Anna DYBINA 11.09.2000 PVL 1:04.47
3 1 5 1 Kseniya YATSENKO 13.10.2000 АКМ 1:05.80
4 1 3 9 Tatyana USHAKOVA 18.04.2004 ALO 1:07.39
5 1 7 36 Uliya SHCYR 18.03.2003 PVL 1:08.80

National Championship of the Republic of Kazakhstan

07.06 - 09.06, 3 days
Almaty

Final protocol: 400 m H
Time:

Rank Heat Lane BIB ATHLETE Born Region Results
1 1 4 23 Akhmetova ADELINA 25.12.1998 KRG 59.29
2 1 6 35 Anna DYBINA 11.09.2000 PVL 1:04.47
3 1 5 1 Kseniya YATSENKO 13.10.2000 АКМ 1:05.80
4 1 3 9 Tatyana USHAKOVA 18.04.2004 ALO 1:07.39
5 1 7 36 Uliya SHCYR 18.03.2003 PVL 1:08.80